Fibromyalgie / fibromyalgiesyndroom

Wat is fibromyalgie, wat is het fibromyalgiesyndroom?

Fibromyalgie is een pijnaandoening waarbij een trekkende pijn alle spieren en gewrichten van het lichaam treft. De oorzaak van fibromyalgie is onbekend. Men gaat ervan uit dat de aandoening bijvoorbeeld ontstaat door chronische ontstekingen (die het gevolg zijn van infectieziekten), sterke stressbelasting, groeiproblemen of trauma’s. Volgens officiële schattingen is fibromyalgie farmaceutisch behandelbaar, maar niet te genezen. De chirurgische methode van dr. Bauer kan fibromyalgie genezen.

Meer informatie

FMS is een organische, lichaamsafhankelijke aandoening. De blokkering van de aangetaste doorlaatpunten van de anatomische trias arterie-vene-nervus leidt tot een in intensiteit verschillende belemmering van de prikkelgeleiding in de kleine zenuwen. Deze belemmering wordt als nociceptieve prikkel geregistreerd en als pijn geuit. Radicotomie leidt tot het ontlasten van de overbelaste pijndrempel (die niet verlaagd is, maar overbelast werd met prikkels). Zo kan de drempel weer functioneren. De pijngedachte loopt – omdat ze niet meer wordt gevoed door pathologische afferenten – uit zoals een opgewonden uurwerk.

Depressie is niet de oorzaak van fibro, maar wel een gevolg.

In de regel wordt de naam van de ziekte afgekort en spreken we over «fibro». Er zijn geen speciale medicijnen die gericht werken tegen fibro. In de regel worden pijnstillers, antidepressiva en spierontspanners, vaak ook verdovende middelen, voorgeschreven. Vaak wordt een multimodale therapie als combinatie van verschillende benaderingen voorgesteld.

Net zoals de oorzaken van de aandoening (etiologie) onbekend zijn, zijn ook de mechanismen en de ontwikkeling van fibro (pathogenese) onbekend. Zoals elke ziekte beïnvloedt ook fibro de psychische toestand van de patiënt. Daarom ontstaat bij lange ziekteperiodes met veel – vaak misgelopen – therapiepogingen in de regel een depressieve reactie bij patiënten, die wordt behandeld met antidepressiva. Na enige tijd reageren veel patiënten door gewenning minder op de antidepressiva en kan een dosisverhoging zelfs een omgekeerd effect met zelfagressie tot gevolg hebben. Daarbij kunnen kortsluitende handelingen, ja zelfs zelfmoord ontstaan. Depressie en ook het vermoeidheidssyndroom zijn niet de oorzaak van fibro, maar de gevolgen. De behandeling ervan geneest fibro zelf niet.

Het is zinvol om fibro te onderscheiden van het fibromyalgiesyndroom. Bij dat laatste is er naast een trekkende spierpijn ook sprake van een bundel vegetatieve en functionele symptomen, zogenaamde nevensymptomen. Daartoe behoren zwellingen, allergieën, hoofdpijn, migraine, slikproblemen, verlies van stem, orofaciale pijn, ochtendstijfheid, oogproblemen, wisselende gezichtsproblemen (geen bril geschikt op lange termijn), disfunctie van de mitralisklep (hartkatheter indicatie breidt uit), paniek, trillingen, zweten, depressie, angst voor de toekomst, depressiviteit, Hashimoto-onderfunctie van de schildklier, verstoorde menstruatie, rugpijn, pijn in schouders en armen, problemen bij het stappen, prikkelbare blaas, prikkelbare darm (de lijst is niet volledig).

Uiteraard zal de patiënt nauwelijks alle symptomen tegelijk vertonen, maar de eerste symptomen, zoals de concentratieverlies (bijvoorbeeld een boek lezen), herinneringsproblemen, toenemende vermoeidheid enz. wijzen erop dat het zinvol is om te zoeken naar verdere symptomen uit de bovenstaande lijst om een diagnose te stellen.

De ziektefasen

De eerste fase van fibro kan wel tien jaar in beslag nemen. De oudste patiënt in de praktijk van dr. Bauer had 60 jaar lang pijn, die vanaf het zesde levensjaar begon met groeipijnen. In de eerste fase neemt de pijn toe, er bestaat echter geen diagnose voor de ziekte. Meestal worden alle andere ziekten met gelijke symptomen onderzocht , alvorens de diagnose fibro wordt gesteld. Fase twee van de ziekte bestaat uit het toepassen van alle klassieke behandelingsmethoden. Omdat deze de pijn slechts kunnen verlichten of een depressie kunnen behandelen (ten onrechte beschouwd als de oorzaak van fibro), kunnen zelfs zelfmoordgedachten ontstaan. Pas in de derde fase zijn de patiënten bereid om een beroep te doen op alternatieve methoden, nadat zelfs de klassieke routes zijn uitgeput. Een vroegtijdige vaststelling van het pijnsyndroom geeft hen niet alleen de zekerheid in de diagnose, maar maakt ook efficiënte en doeltreffende hulp volgens de methode van dr. Bauer mogelijk.